Metal İşleme Sektöründe CNC ve LAZER Teknolojileri

 

Lazer kaynağında ortamdaki atomlara verilen enerji, elektronların bir üst yörüngeye yani bir üst enerji seviyesine çıkmasına neden olur. Enerji kesildiğinde elektron yine bir alt yörüngeye, eski enerji seviyesi düzeyine inerek belli bir miktar enerjinin açığa çıkmasına sebep verir. Bu enerji serbest fotonlar olarak yayılır. Oluşan fotonlar lazer kaynağının iki yanındaki aynalarca yansıtılarak yeniden ortam içinde enerji fazlası oluşmasına, ortamın uyarılmasına, ardından enerji kaybına ve yeni fotonlara neden olur. Bu döngü lazer ışınını üretir.

Lazer kaynağında, iki yanında yansıtıcı ayna olan malzeme gaz, sıvı ya da kristal olabilir. Lazer ışını bu ortam içinde atomların enerji ile uyarılması ve fotonların açığa çıkmasıyla oluşur.

Lazer ışını tek dalga boyuna sahiptir yani tek renklidir. Düz olarak yayılır, tek yönlü yoğun, ince bir ışıktır.

Lazer ışınının en önemi özelliği dağılmaz ve tek yönlü olmasıdır. Fotonlar tek bir dalga boyunda ve aynı yönde hareket ederek güç oluştururlar. Lazer ışınının dağılmama özelliği kısa darbeler halinde yayılabilmesine olanak sağlar. Bu, lazer ışınına yüksek miktarda enerjiyi nakledebilme özelliği verir. Bu yolla üretilen gücün büyüklüğü lazer ışınının kesme, delme ve eritme işlerinde kullanılmasını sağlar.

Lazer ışını Ay’daki bir aynaya yönlendirilmiş ve yansıyarak geri gelmesi ve bu işlemde hedeflenen dışında sapma olmaması sağlanmıştır. Işığın bu işlemde kat ettiği mesafe sekiz yüz bin kilometreye yakındır. Bu ancak asla dağılmayan ve tek yönde ilerleyen bir ışık için söz konusu olabilir.

Lazer ışınının oluşması aşamasında atomdaki enerji seviyeleri arasındaki fark, yani elektronun üst yörüngeden kararlı durumuna inmesi sırasında açığa çıkan enerjinin miktarı ışığın dalga boyunu, diğer bir deyişle rengini belirler.

İki temel lazer çeşidini, üretilme biçimlerine yani çıktıkları ışık kaynağının özelliklerine bağlı olarak CO2 ve YAG olarak adlandırabiliriz.

CO2 Lazeri kızıl ötesi ve mikro dalgalar üretir. Bu ısı demektir ve çeliği bile eritebilecek güç elde edilir.

CO2 lazeriyle 15 mm  kadar sac plakalar kesilebilir. Kesimde hız avantajı ve temiz yüzey sağlanır. CO2 lazerleri bu yönleriyle klasik CNC makinelerine göre daha avantajlıdırlar. Gerçekte bir lazer kesim cihazı da bir tür CNC cihazıdır. Sonuçta bilgisayar destekli, numerik kontrollü kesim yapılmaktadır.

Klasik CNC cihazı tornalama ya da frezeleme seçenekleriyle çalışır. Lazer ve CNC’yi karşılaştırmada freze prensibi ile çalışan CNC cihazlarını esas alıyoruz ve bunları kesici lazer sistemleriyle karşılaştırıyoruz.

Ülkemizde hızla gelişen metal işleme teknolojisi lazer sistemleri ile yeni bir döneme girmiştir. Bu teknoloji lazer teknolojisine de bağlı olarak gelişecek, hızlanacak ve elde edilecek sonuçlar mükemmelleşecektir.

 

Makale tarihi: 07.04.2016

Ek Bilgiler:

Ek Bilgi Tarihi:

Menü