Lazer Teknolojisi Nedir

Lazer ışını tek yönlü, tek dalga boylu, düzenli ve dar bir ışıktır. Diğer ışık kaynaklarından yayılan ışık çok yönlü ve çok dalga boyludur. Kaynaktan çıktığı anda farklı yönlere yayılır.

Lazer ışınının oluşması için kristal, gaz ya da sıvıdan oluşan aktif bir ortama ve bu ortamın dışarıdan verilen bir enerji ile uyarılmasına ihtiyaç duyulur. Oluşan ışık tek dalga boyuna sahip yani tek renkli bir ışık olacaktır. Işık mor ötesinden kızıl ötesi arasında herhangi bir tek dalga boyuna sahip olabilir.

Işının tek bir dalga boyuna sahip olması dar bir alanda fotonların tek bir yöne doğru gitmelerine sebep olur. Bu özellik ışının darbeler oluşturmasını ve yüksek miktarda enerjiyi nakletmesini sağlar. CO2 lazeri bu özelliği ile mikro dalgalar üreterek, kızıl ötesi bir dalga boyunda yüksek enerjiyle çeliği bile eritecek bir güce ulaşır.

Lazer ışınının oluşması için lazer kaynağındaki aktif ortam, sıvı, gaz ya da kristal dışarıdan verilen bir enerji ile uyarılmalıdır.

Bu uyarı neye sebep olur?

Aktif ortamdaki bir atom doğal olarak proton ve nötronlardan ve diğer atomik parçacıklardan oluşan bir çekirdeğe ve bu çekirdek etrafında belli yörüngelerde dönen elektronlara sahiptir. Atoma dışarıdan enerji yüklendiğinde son yörüngedeki elektron bir üst yörüngeye sıçrar. Bu, atomun farklı bir enerji seviyesine, E1 enerji seviyesinden E2 enerji seviyesine yükselmesi demektir. Ancak bu son elektron bu enerji yüklemesinin hemen ardından yine kararlı seviyesine yani bir önceki enerji seviyesine dönmek isteyecektir. Yani elektron hızla eski yörüngesine dönecek ve bir enerji açığı oluşacaktır. Atomun mikro saniyeler içinde dışarıya verdiği bu enerji dışarıya fotonlar olarak yayılır. Oluşan bu fotonlar yüklendikleri enerji ile aktif ortam içinde doğrusal olarak yol alır ve ortamı sınırlayan tam yansıtıcı ayna ve yarı yansıtıcı ayna arasında salınırlar.

Bu salınım sırasında aktif ortam yeniden tetiklenerek enerji elde eder ve yeni fotonlar oluşturur. Bu süreç bir döngüdür. Düzenli olarak fotonlar oluşmakta ve belli bir eşikten sonra bu fotonlar tek bir dalga boyunda ve yeterli güce sahip olarak yarı yansıtıcı aynayı aşmakta ve tek yönlü olarak kaynaktan dışarıya çıkmaktadırlar. Artık lazer ışını oluşmuştur ve kullanıma hazırdır.

Çok sayıda foton belli bir hedefe doğru ilerleyen düzenli bir ordunun askerleri gibi bir ışık hüzmesine dönüşür ve dar bir alanda tek bir dalga boyunda kaynaktan dışarı yönelirler.

Bu ışık karbondioksit gazından elde edilen aktif bir ortamın uyarılması ile, kızıl ötesi dalga boyunda elde ediliyorsa son derece güçlüdür ve metal işleme teknolojilerinde kullanılabilir. Bu teknoloji ile 600 watt’lık bir güç elde edildiğinde 15 mm kalınlığında bir sac temiz bir yüzey elde edilerek ve son derece hızlı bir şekilde kesilebilir.

Bunun için lazer üreten kafanın x-y ekseninde hareket eden, CNC sistemine sahip bir cihaza bağlanması gerekmektedir. Malzeme sabit duracak, kafa hareket ederek onu kesecektir. Bu talaşlı üretime göre temizlik ve hız sağlamaktadır. Bu nedenle önemlidir, kullanımı son derece avantajlıdır.

Bu yolla elde edilen lazer hem kesim, delim hem de markalama işlerinde kullanılabilir. Geniş bir kullanım alanına sahiptir. Metal, mobilya, kuyumculuk ve tekstil bu teknolojinin kullanıldığı alanlardan bazılarıdır. Lazer teknolojisi son on yıllarda tıp alanında da kendisine geniş kullanım olanakları bulmuştur. Işığın hızının, frekansının ve gücünün ayarlanabilir olması, bilgisayar teknolojisi ile yönetilmesi, mekatronik cihazlara adapte edilmesi kullanım alanlarını çeşitlendirmiş ve genişletmiştir.

Bu teknoloji ağırlıklı olarak ülkemize ithal edilmektedir. Uzak doğu Avrupa ülkelerine göre fiyat avantajı sağlamakta ve aynı teknolojiyi sunmaktadır. DEKAT Lazer bu alanda çalışan, servisiyle, ürün çeşitliliği ve yedek parça stoğuyla önde gelen pazarın lideri bir firmadır.

Makale tarihi: 06.04.2016

Ek Bilgiler:

Ek Bilgi Tarihi:

Menü