Reklam Sektöründe Lazer Makineleri Kullanımı

 

Reklam bir ürünü pazarda konumlandırmayı ve bu konum içinde satılmasını hedefler. Ürünün pazarda konumlanması için tüketici tarafından benimsenmesi, aranması, gerektiğinde hatırlanması önemlidir. Bu da hedef kitlenin, diğer bir deyişle tüketicinin ya da potansiyel müşterinin ürüne ilişkin algısının oluşturulmasına ve yönetilebilmesine bağlıdır.

Hedef kitlenin ürüne ilişkin algısının yönetilmesi için yazılı ve görsel yayınlara, destekleyici fiziki araçlara, stantlara, broşürlere, kataloglara, vitrin düzenlemelerine, seminer ve konferanslara, sosyal medya uygulamalarına ihtiyaç duyarız. Tüm bu unsurları kapsayan süreçteki bir etkinlik kısaca reklam olarak adlandırılabilir.

Ürünün pazardaki konumunu ya da hedeflenen yeni konumu destekleyen ileti medya yoluyla hedef kitleye ulaştırılır. Medya televizyon, radyo, gazete ya da sosyal medya olarak düşünülmelidir. Belediye hoparlöründen anons yapma dönemi geçen yüzyılın başlarında kalmıştır. Radyo bile önemini kaybetmiştir. Televizyon ve sosyal medya etkili araçlardır.

Televizyonda hedef kitleyi seçmek zordur. Hedef kitle kanallara angaje olmuştur. Kanalların yayın politikası gündelik hayatlarını olumlamak üzere ideolojik desteğe ihtiyaç duyan kesimlerce benimsendiği ölçüde, bu kesimlerce onaylanmakta ve ilgili kanallar izlenmektedir.

Sosyal medya herkesin bir paylaşım ana sayfasına sahip olduğu bir mecradır. Paylaşılanlar beğenilmekte, yeniden paylaşılmakta, ileti yorumlarla çeşitlendirilmekte ve yeniden iletilmektedir. Bu döngüde zaman yönetimi, hedeflenen kitle, ileti içeriği gibi unsurlar önemlidir. İleti görselle metinin karışımıdır. İletinin algılanacağı ve değerlendirileceği etik ortam iyi bilinmelidir. Kullanılan metin ve görsellerin etik içi algılama dediğimiz ampirik bir algılama içinde anlamlandırılacağı unutulmamalıdır. Her durumda ileti neredeyse ışık hızıyla hedef kitleye ulaşmakta ve aynı hızla yansıtılmaktadır.

İletilen mesajın gücü, yoğunluğu, tekrar sayısı yani frekansı, mesajın yüklendiği iletinin hızı önemlidir. Bu durum bize ironik biçimde lazer teknolojisini hatırlatıyor.. Lazer ışığı ve sosyal medya iletisini benzeterek çözümlemek, ardından benzemezlikleri irdeleyerek ayrıştırmak reklam sürecine ilişkin görüşlerimize katkı sağlayabilir.

Lazer ışığı diğer ışıklara göre şiddetli, yoğun, tek renkli ve tek dalga boyludur. Kaynakta üretilir ve işini hedefte görür, gönderildiği hedefi tahrip eder, değiştirir ya da şekillendirir.

 

DEKAT LAZER ithal ettiği

Lazer Teknolojisiyle üreticinin hizmetine binlerce lazer sistemini ve üretimi destekleyen uygulamayı sokmuştur. DEKAT Türkiye’nin güçlü makine ithalatçısıdır. Servisi ve yedek parça stokuyla vazgeçilmez bir destek firmasıdır. Lazer ’i DEKAT LAZER ’le keşfettik.

Metin Kutusu: DEKAT LAZER ithal ettiği
Lazer Teknolojisiyle üreticinin hizmetine binlerce lazer sistemini ve üretimi destekleyen uygulamayı sokmuştur. DEKAT Türkiye’nin güçlü makine ithalatçısıdır. Servisi ve yedek parça stokuyla vazgeçilmez bir destek firmasıdır. Lazer ’i DEKAT LAZER ’le keşfettik.
Hedefteki etkiyi ışığın frekansını, şiddetini ve ışık kaynağının malzeme üzerindeki ilerleme hızını ayarlayarak yönetiriz.

 

Sosyal medya iletilerinde de böyle değil mi? İletinin şiddeti ya da gücü kullanılan görsel ve metinlerin ürünün pazardaki konumuyla ne ölçüde ilişkili olduğuna bağlı değil mi? Ya da bu gücün hedef kitlenin ürünü algılamasını güçlendirecek kalitede görsel ve metin üretmekle ilişkili olduğu söylenemez mi? İletinin gücü metin ve görsellerin zenginliği, kalitesi ve hedef kitlenin kültürü içinde ürünü ifade etme yeteneği ile ilgilidir.

Lazer ışığının gücü ise hedef malzemenin şeklini değiştirme gücüdür.

Lazer ışını yoğundur ve çizgisel olarak hedefe ilerler, dağıldığında şekil değiştirme ya da tahrip etme gücünü kaybeder. Sosyal medya mesajı da böyle olmalıdır. Belirsiz hedef kitle etkisini azaltacaktır. Paylaşılarak yön değiştirmesi ve yaygınlaşması lazer ışığının yansıma özelliğine benzetilebilir. Sosyal medyada mesaj gücünü kaybetmeden yeniden üretilir. Sosyal medyada iletinin paylaşılarak iletilmesi ve çoğullaşması bu yönüyle lazer ışınından farklıdır. Lazer ışını tek kaynaktan tek hedefe giderken sosyal medya mesajı tek kaynaktan çıkar, yeniden üretilerek çoğullaşır, ve çok sayıda ortak özellikleri olan hedeflere ulaşır.

Lazer teknolojisinde ışığın frekansı arttıkça birim zamanda uygulanan güç azalır. Sosyal medyada da mesaj sayısı tek bir mesajın etkileme gücünü azaltacak, hedef kitlede körlük oluşacak, mesaj algılanmayacaktır. Optimum mesaj sayısıyla hedef kitleye ulaşmak önemlidir. Tek bir mesaj unutulacak çok sayıda gereksiz mesaj ise hedef kitleyi sıkacaktır.

Makale tarihi: 11.01.2019

Ek Bilgiler:

Ek Bilgi Tarihi:

Menü